اختراعات و گواهینامه ها

گواهی شرکت

عضو اتاق بازرگانی گوانگشی

عضو اتاق بازرگانی گوانگشی

نمایشگاه مدال

نمایشگاه مدال

جایزه محصول با کیفیت

جایزه محصول با کیفیت

شرکت اعتباری Aaa

شرکت اعتباری Aaa

اختراعات و علائم تجاری

ثبت علامت تجاری SMU - گوانگدونگ چنگلی

ثبت علامت تجاری SMU

پتنت های نرم افزار PPG

پتنت های نرم افزار PPG

تنظیم آسان ابزار تصویربرداری دستی

تنظیم آسان ابزار تصویربرداری دستی

چنگلی

جلوگیری از برخورد خودکار

چنگلی2

ثبت اختراع پلت فرم اتوماتا

ابزار اندازه گیری تصویر ضد لرزش

ابزار اندازه گیری تصویر ضد لرزش

بیشتر

نمایه شرکت

چنگلی یک برند سازنده تجهیزات اندازه گیری دقیق ......

اختراعات و گواهینامه ها

گواهی شرکت/عضو اتاق بازرگانی گوانگشی......